BILDER

Shaping av golfgreen
Tidlig spiring, ca. 14 dager etter såing.
Etablert sandplen / golfgreen, 6 uker gammel.
Klargjøring av vekstlag, offentlig friområde
Grovplanering, vekstlag
Såing
Ferdig sådd
Nysådd
Ca. tre uker etter såing
Klargjøring for såing, fritidseiendom
Tidlig spiring i sandplen, ca, 20 dager etter såing
Etablert sandplen, fritidseiendom