Presentasjoner

Fremtidens banedrift:

Det svenske golfforbundets webTV-kanal Pitch, har besøkt oss på Bærheim golfpark og laget en reportasje. De ønsket å undersøke hva fem år med klipperoboter i anlegget har betydd for oss. Innslaget fra Bærheim kommer ca. 16 minutter og 35 sekunder ut i sendingen. Jeg anbefaler alle med interesse for fremtidens banedrift å se hele programmet. Se Pitch fra oktober 2022 her (lenke til Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=NtD8KWm78dA&ab_channel=SvenskaGolff%C3%B6rbundet

Artikkel: A new era for golf course management

Bærheim Golfpark nå flere års erfaring med drift av robotanlegg. Jeg ble derfor invitert til å holde et foredrag på International Turf Research Conference 2022 i København. I forkant av konferansen skrev jeg en artikkel om erfaringene etter fem år med robotdrift. Artikkelen «A new era for golf course maintenance: From conventional to robotic mowers» er publisert på Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/its2.122

Presentasjon: Sandens kvaliteter