Presentasjoner

Artikkel: A new era for golf course management

Bærheim Golfpark har 109 roboter som klipper gress og samler golfballer. Golfparken skal med dette være verdens største seriekoplete robotanlegg. Jeg ble derfor invitert til å holde et foredrag på International Turf Research Conference 2022 i København. I forkant av konferansen skrev jeg en artikkel om erfaringene etter fem år med robotdrift. Artikkelen «A new era for golf course maintenance: From conventional to robotic mowers» er publisert på Wiley Online Library: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/its2.122

Presentasjon: Sandnes kvaliteter