Produkter og tjenester

Vi tilbyr tjenester og produkter innen ledelse og drift av nyanlegg og eksisterende golf- og grøntanlegg. Alt vi leverer er basert på 40 års erfaring innen golf course management – både drift og bygging:

Styringssystem og planverk – Gjødsel og stimulanter – Automatisering / robotisering – Utbygging / ombygging – Tilstandsrapporter – Opplæring – Rådgivning – Foredrag m.m.

Styringssystem og planverk:
GOS (Golf Operations System)

Vi vet at mange styrer, ledere, komitèer og ansatte er usikre på hvordan de skal få ut potensialet i driften.
Hvordan få det beste ut av golfbanen, de ansatte og frivillige – innenfor rammene deres (norsk lov, økonomi, kunnskap og banens utgangspunkt)?

Atle Revheim Hansen ønsket å lage systemet han selv har savnet gjennom årene – et malbasert «best practice»-system for styring, måling og budsjettering i golfklubber og grøntanlegg.
Derfor utviklet han GOS (Golf Operations Systems) – et verktøy for drift, styring og kvalitetssikring. GOS kan tilpasses enhver klubb eller grøntanlegg, med utgangspunkt i deres rammer:

  • et malbasert styringsverktøy og planverk for bane- og klubbdrift
  • sikrer norsk lovgiving innen HMS, arbeidsgiveransvar, sertifiseringer, lovpålagte journaler osv.
  • setter mål alle kan samle seg om, innenfor klubbens rammer
  • sikrer tydelig og transparent arbeidsdeling mellom ledelse, ansatte og frivillige
  • er planverk for banens vedlikehold
  • er planverk for riktig gjødsling og bruk av stimulanter
  • er bibliotek / arkiv og støtte for generell greenkeeping på akkurat deres bane
  • legger grunnlaget for ombygginger / design

Selv er vi praktikere, så systemet er enkelt å bruke, lettfattelig og lite tidkrevende. Det samme verktøyet kan brukes for drift av alle gressbelagte grøntanlegg.

Ta kontakt med oss for en introduksjon.

Gjødsel og stimulanter

Vi samarbeider med Indigrow Ltd., som leverer spesialisert gjødsel og stimulanter i tråd med norske krav. Dette er produkter vi selv har brukt i en årrekke og dermed kjenner godt.

Alle tiltak vi anbefaler er i tråd med myndighetenes pålegg om integrert plantevern (IPV) (link til NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi).

Ta kontakt for råd og veiledning, så kan vi sammen sette opp et gjødselprogram for ditt anlegg.

Automatisering / robotisering

Med 109 robotklippere i anlegget, skal Bærheim golfpark ha det som er verdens største seriekoblede robotklippersystem. Atle har dermed mye erfaring, resultater og råd å dele med anlegg / klubber som ønsker å automatisere klipping og ballplukking. Kontakt oss gjerne om du har planer om å bruke roboter i ditt anlegg.

TV-reportasje om robotiseringen på Bærheim
Det svenske golfforbundets webTV-kanal, Pitch, besøkte oss på Bærheim golfpark høsten 2022 og laget en reportasje. De ønsket å undersøke hva fem år med klipperoboter i anlegget har betydd for oss. Innslaget fra Bærheim kommer ca. 16 minutter og 35 sekunder ut i sendingen. Vi anbefaler alle med interesse for fremtidens banedrift å se hele programmet. Se Pitch fra oktober 2022 her (lenke til Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=NtD8KWm78dA&ab_channel=SvenskaGolff%C3%B6rbundet

Artikkel om resultatene av robotiseringen på Bærheim
Atle holdt et foredrag om automatisering under International Turf Research Conferense (ITRC) i København sommeren 2022. I forbindelse med foredraget skrev han en artikkel på Wiley om prosess og resultater i forbindelse med robotiseringen på Bærheim:. Les den her (engelsk): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/its2.122

Utbygging / ombygging av grøntanlegg

Om ønskelig følger vi dere hele veien fra planlegging, søknad om midler, tegninger / design til praktiske oppgaver som finshaping og såing og ferdig resultat. Ring oss gjerne for en uforpliktende prat.

Tilstandsrapporter

Vi tar prøver fra grøntanlegg og sandtak og får dem analysert ved ETL (European Turfgrass Laboratories) i Skottland. Prøvene gir svar på hvilke vekstmasser man har i anlegget, hvilken kvalitet / egenskaper de har og hvordan man kan optimalisere dem. De fleste vekstmasser har svakheter sammenlignet med det som er optimalt. Men ved hjelp av balansert vedlikehold og bruk av riktig gjødsel og stimulanter, kan man få det beste ut av den vekstmassen man har.

Før ombygging eller nybygging er det også viktig å finne riktig kvalitet på vekstmassene. Kontakt oss for rådgivning.

Foredrag

Ønsker du /dere å heve kompetansen på green sports management (gress, vekstlag, sand, drenering / vann, gjødsel osv.)? Vi holder foredrag for golfklubber, offentlige virksomheter og bedrifter:

Nyanlegg
– anbefaling av vekstmasse til rotsone ved etablering
– anbefaling av gresstyper
– gjødsling
– vanning og drenering
– klipping / type gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Eksisterende anlegg
– analyse av jordsmonn
– vanning og drenering
– typeanalyse av gress
– gjødselsplan
– jordforbedringsplan
– klippng/ gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Reetablering av gressplen / anlegg
– analyse av vekstlag/rotsone
 -valg av gresstyper
– ferdigplen eller så nytt gress?
– gjødselplan
– vanning og drenering
– generelt vedlikehold

Har dere andre ønsker om temaer? Ta kontakt med oss, så avtaler vi nærmere.

Tidlig spiring i sandplen.