Produkter og tjenester

Vi tilbyr tjenester og produkter innen ledelse og drift av nyanlegg og eksisterende golf- og grøntanlegg. Alt vi leverer er basert på 40 års erfaring innen golf course management – både drift og bygging:

Gjødsel og stimulanter – Styringssystem og planverk – Automatisering / robotisering – Utbygging / ombygging – Opplæring – Rådgivning – Foredrag m.m.

Gjødsel og stimulanter

Vi samarbeider med Indigrow Ltd., som leverer spesialisert gjødsel og stimulanter i tråd med norske krav. Dette er produkter vi selv har brukt i en årrekke og dermed kjenner godt.

Alle tiltak vi anbefaler er i tråd med myndighetenes pålegg om integrert plantevern (IPV) (link til NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi).

Ta kontakt for råd og veiledning, så kan vi sammen sette opp et gjødselprogram for ditt anlegg.

Styringssystem og planverk:
GOS (Golf Operations System)

Vi vet at mange styrer, ledere, komitèer og ansatte er usikre på hvordan de skal få ut potensialet i driften.
Hvordan få det beste ut av golfbanen, de ansatte og frivillige – innenfor rammene deres (norsk lov, økonomi, kunnskap og banens utgangspunkt)?

Atle ønsket å lage systemet han selv har savnet gjennom årene – et «best practice»-system for styring, måling og budsjettering i golfklubber og grøntanlegg.
Derfor utviklet han GOS (Golf Operations Systems) – et verktøy for drift, styring og kvalitetssikring. GOS kan tilpasses enhver klubb eller grøntanlegg, med utgangspunkt i deres rammer:

  • et malbasert styringsverktøy og planverk for bane- og klubbdrift
  • sikrer norsk lovgiving innen HMS, arbeidsgiveransvar, sertifiseringer, lovpålagte journaler osv.
  • setter mål alle kan samle seg om, innenfor klubbens rammer
  • sikrer tydelig og transparent arbeidsdeling mellom ledelse, ansatte og frivillige
  • er planverk for banens vedlikehold
  • er planverk for riktig gjødsling og bruk av stimulanter
  • er bibliotek / arkiv og støtte for generell greenkeeping på akkurat deres bane
  • legger grunnlaget for ombygginger / design

Selv er vi praktikere, så systemet er enkelt å bruke, lettfattelig og lite tidkrevende. Det samme verktøyet kan brukes for drift av alle gressbelagte grøntanlegg. Ta kontakt med oss for en introduksjon.

Automatisering / robotisering

Med 109 robotklippere i anlegget, skal vi på Bærheim golfpark ha det som er verdens største seriekoblede robotklippersystem. Atle har dermed mye erfaring, resultater og råd å dele med anlegg / klubber som ønsker å automatisere klipping og ballplukking. Kontakt oss gjerne om du har planer om å bruke roboter i ditt anlegg.

TV-reportasje om robotiseringen på Bærheim
Det svenske golfforbundets webTV-kanal, Pitch, besøkte oss på Bærheim golfpark høsten 2022 og laget en reportasje. De ønsket å undersøke hva fem år med klipperoboter i anlegget har betydd for oss. Innslaget fra Bærheim kommer ca. 16 minutter og 35 sekunder ut i sendingen. Vi anbefaler alle med interesse for fremtidens banedrift å se hele programmet. Se Pitch fra oktober 2022 her (lenke til Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=NtD8KWm78dA&ab_channel=SvenskaGolff%C3%B6rbundet

Artikkel om resultatene av robotiseringen på Bærheim
Atle holdt et foredrag om automatisering under International Turf Research Conferense (ITRC) i København sommeren 2022. I forbindelse med foredraget skrev han en artikkel på Wiley om prosess og resultater i forbindelse med robotiseringen på Bærheim:. Les den her (engelsk): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/its2.122

Utbygging / ombygging av grøntanlegg

Om ønskelig følger vi dere hele veien fra planlegging, søknad om midler, tegninger / design til praktiske oppgaver som finshaping og såing og ferdig resultat. Ring oss gjerne for en uforpliktende prat.

Foredrag

Ønsker du /dere å heve kompetansen på green sports management (gress, vekstlag, sand, drenering / vann, gjødsel osv.)? Vi holder foredrag for golfklubber, offentlige virksomheter og bedrifter:

Nyanlegg
– anbefaling av vekstmasse til rotsone ved etablering
– anbefaling av gresstyper
– gjødsling
– vanning og drenering
– klipping / type gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Eksisterende anlegg
– analyse av jordsmonn
– vanning og drenering
– typeanalyse av gress
– gjødselsplan
– jordforbedringsplan
– klippng/ gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Reetablering av gressplen / anlegg
– analyse av vekstlag/rotsone
 -valg av gresstyper
– ferdigplen eller så nytt gress?
– gjødselplan
– vanning og drenering
– generelt vedlikehold

Har dere andre ønsker om temaer? Ta kontakt med oss, så avtaler vi nærmere.

Tidlig spiring i sandplen.