Tjenester

Nye plener – etablerte plener – sandplener – foredrag

I samarbeid med Komplett Utemiljø tilbyr jeg etablering og vedlikehold av neste generasjons plener: Sandplen.
Se mer på sandplen.no.

Jeg tilbyr også tjenester innen nyanlegg, eksisterende anlegg og reetableringer. Innenfor dine økonomiske og driftsmessige rammer, hjelper jeg deg å få sunn drift innen blant annet:
– bekjempe ugress
– bekjempe mose
– gjødselsplan
– analyse av gresstyper
– klipping
– presentasjon
– generelt vedlikehold

Få plenen du har drømt om! Med en vakker bruksplen øker du verdien på hele eiendommen din, både praktisk og økonomisk.

Jeg kan hjelpe deg å dyrke fram:

– en prydplen
– en plan som er tørr
– en plen som er jevn
– en miljøriktig plen
– en plen som er riktig i forhold til lys/skygge.

Vurderer du ferdigplen? Ikke legg den før du har snakket med meg! Jeg tilbyr rådgivning før, under og etter legging.

Ønsker du /dere å heve kompetansen på gress? Jeg holder foredrag for hagelag, golfklubber, offentlige virksomheter og bedrifter.

Jeg gir foredrag om:

Nyanlegg
– anbefaling av vekstmasse til rotsone ved etablering
– anbefaling av gresstyper
– gjødsling
– vanning og drenering
– klipping / type gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Eksisterende anlegg
– analyse av jordsmonn
– vanning og drenering
– typeanalyse av gress
– gjødselsplan
– jordforbedringsplan
– klippng/ gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Reetablering av gressplen / anlegg
– analyse av vekstlag/rotsone
 -valg av gresstyper
– ferdigplen eller så nytt gress?
– gjødselplan
– vanning og drenering
– generelt vedlikehold

Har du andre ønsker om temaer? Ta kontakt med meg, så avtaler vi nærmere.

Tidlig spiring i sandplen.

– leverandør av kvalitetsplener