Produkter og tjenester

Vi tilbyr tjenester og produkter innen ledelse og drift av nyanlegg og eksisterende golf- og grøntanlegg. Alt vi leverer er basert på 40 års erfaring innen golf course management – både drift og bygging:

Gjødsel og stimulanter – Styringssystem og planverk – Automatisering / robotisering – Utbygging / ombygging – Opplæring – Rådgivning – Foredrag m.m.

Gjødsel og stimulanter

Vi samarbeider med Indigrow Ltd., som leverer spesialisert gjødsel og stimulanter i tråd med norske krav. Dette er produkter vi selv har brukt i en årrekke og dermed kjenner godt.

Prisgaranti til og med 1. desember 2022
Vi gir prisgaranti på gjødsel og stimulanter frem til 1. desember med levering ca. 1. mars. Det betyr at vi fryser dagens priser fram til 1. desember. Du som kunde betaler ved levering.  
Prisutviklingen gjennom vinteren etter 1. desember er umulig å spå. Det vi vet er at produksjon av gjødsel er energikrevende. Både energi, logistikk, transport og inflasjon er faktorer som påvirker alle leveranser av gjødsel. Derfor håper vi at tilbudet kan være til hjelp med tanke på forutsigbarhet i budsjettarbeid for neste år. Jo tidligere vi får inn bestillingene, jo større leveringsikkerhet. 
Vi i Gresspesialisten ønsker å serve på best mulig måte slik at vi kan hjelpe klubber og eiere av grøntanlegg med forutsigbarhet.  Vi hjelper dere gjerne med bestillingen.

Alle tiltak vi anbefaler er i tråd med myndighetenes pålegg om integrert plantevern (IPV) (link til NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi).

Ta kontakt for råd og veiledning, så kan vi sammen sette opp et gjødselprogram for ditt anlegg.

Styringssystem og planverk:
GOS (Golf Operations System)

Vi vet at mange styrer, ledere, komitèer og ansatte er usikre på hvordan de skal få ut potensialet i driften.
Hvordan få det beste ut av golfbanen, de ansatte og frivillige – innenfor rammene deres (norsk lov, økonomi, kunnskap og banens utgangspunkt)?

Atle ønsket å lage systemet han selv har savnet gjennom årene – et «best practice»-system for styring, måling og budsjettering i golfklubber og grøntanlegg.
Derfor utviklet han GOS (Golf Operations Systems) – et verktøy for drift, styring og kvalitetssikring. GOS kan tilpasses enhver klubb eller grøntanlegg, med utgangspunkt i deres rammer:

  • et malbasert styringsverktøy og planverk for bane- og klubbdrift
  • sikrer norsk lovgiving innen HMS, arbeidsgiveransvar, sertifiseringer, lovpålagte journaler osv.
  • setter mål alle kan samle seg om, innenfor klubbens rammer
  • sikrer tydelig og transparent arbeidsdeling mellom ledelse, ansatte og frivillige
  • er planverk for banens vedlikehold
  • er planverk for riktig gjødsling og bruk av stimulanter
  • er bibliotek / arkiv og støtte for generell greenkeeping på akkurat deres bane
  • legger grunnlaget for ombygginger / design

Selv er vi praktikere, så systemet er enkelt å bruke, lettfattelig og lite tidkrevende. Det samme verktøyet kan brukes for drift av alle gressbelagte grøntanlegg. Ta kontakt med oss for en introduksjon.

Automatisering / robotisering

Med 109 robotklippere i anlegget, skal vi på Bærheim golfpark ha det som er verdens største seriekoblede robotklippersystem. Atle har dermed mye erfaring, resultater og råd å dele med anlegg / klubber som ønsker å automatisere klipping og ballplukking. Kontakt oss gjerne om du har planer om å bruke roboter i ditt anlegg.

TV-reportasje om robotiseringen på Bærheim
Det svenske golfforbundets webTV-kanal, Pitch, besøkte oss på Bærheim golfpark høsten 2022 og laget en reportasje. De ønsket å undersøke hva fem år med klipperoboter i anlegget har betydd for oss. Innslaget fra Bærheim kommer ca. 16 minutter og 35 sekunder ut i sendingen. Vi anbefaler alle med interesse for fremtidens banedrift å se hele programmet. Se Pitch fra oktober 2022 her (lenke til Youtube):
https://www.youtube.com/watch?v=NtD8KWm78dA&ab_channel=SvenskaGolff%C3%B6rbundet

Artikkel om resultatene av robotiseringen på Bærheim
Atle holdt et foredrag om automatisering under International Turf Research Conferense (ITRC) i København sommeren 2022. I forbindelse med foredraget skrev han en artikkel på Wiley om prosess og resultater i forbindelse med robotiseringen på Bærheim:. Les den her (engelsk): https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/its2.122

Utbygging / ombygging av grøntanlegg

Om ønskelig følger vi dere hele veien fra planlegging, søknad om midler, tegninger / design til praktiske oppgaver som finshaping og såing og ferdig resultat. Ring oss gjerne for en uforpliktende prat.

Foredrag

Ønsker du /dere å heve kompetansen på green sports management (gress, vekstlag, sand, drenering / vann, gjødsel osv.)? Vi holder foredrag for golfklubber, offentlige virksomheter og bedrifter:

Nyanlegg
– anbefaling av vekstmasse til rotsone ved etablering
– anbefaling av gresstyper
– gjødsling
– vanning og drenering
– klipping / type gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Eksisterende anlegg
– analyse av jordsmonn
– vanning og drenering
– typeanalyse av gress
– gjødselsplan
– jordforbedringsplan
– klippng/ gressklipper i henhold til ønsket resultat
– generelt vedlikehold

Reetablering av gressplen / anlegg
– analyse av vekstlag/rotsone
 -valg av gresstyper
– ferdigplen eller så nytt gress?
– gjødselplan
– vanning og drenering
– generelt vedlikehold

Har dere andre ønsker om temaer? Ta kontakt med oss, så avtaler vi nærmere.

Tidlig spiring i sandplen.