VELKOMMEN

Bærheim golfpark, Sandnes

Drift av golfbaner og andre grøntanlegg er komplekst.
Med 40 års erfaring fra golfbransjen vet jeg at mange styrer, ledere, komitèer og ansatte er usikre på hvordan de skal få ut potensialet i driften.
Hvordan få det beste ut av golfbanen, de ansatte og frivillige – innenfor rammene deres (norsk lov, økonomi, kunnskap og banens utgangspunkt)?

Basert på min lange erfaring, ønsket jeg å lage et «best practice»-system. Derfor utviklet jeg GOS (Golf Operations Systems) – et verktøy for drift, styring og kvalitetssikring. GOS kan tilpasses enhver klubb eller grøntanlegg, med utgangspunkt i deres rammer.

GOS:

  • er et malbasert styringsverktøy og planverk for bane- og klubbdrift
  • sikrer norsk lovgiving innen HMS, arbeidsgiveransvar, sertifiseringer, lovpålagte journaler osv.
  • setter mål alle kan samle seg om, innenfor klubbens rammer
  • sikrer tydelig og transparent arbeidsdeling mellom ledelse, ansatte og frivillige
  • er planverk for banens vedlikehold
  • er planverk for riktig gjødsling og bruk av stimulanter
  • er bibliotek / arkiv og støtte for generell greenkeeping på akkurat deres bane
  • legger grunnlaget for ombygginger / design

GOS bygges på en Microsoft Teams / Sharepoint-plattform tilpasset hver klubb, og deles med de nøkkelpersonene klubben ønsker. Det kan for eksempel være daglig ledelse, banemannskap og tillitsvalgte.
Selv er jeg en praktiker, så systemet er enkelt å bruke, lettfattelig og lite tidkrevende. Det samme verktøyet kan brukes for drift av alle gressbelagte grøntanlegg.

Gresspesialisten: Stolt leverandør av Indigrow kvalitetsgjødsel og stimulanter

For å få gode resultater, kreves gode verktøy. Derfor samarbeider jeg med britiske Indigrow Ltd – produsent av spesialisert kvalitetsgjødsel og stimulanter. Dette er produkter jeg selv har brukt i mange år og kjenner godt.
Indigrow har lang og bred erfaring og leverer sine proukter til en rekke golfbaner og grøntanlegg i 47 land.

Kontakt meg for mer informasjon om GOS og Indigrow gjødsel og stimulanter.
Se CVen / porteføljen min her.
Ta gjerne også en titt på Facebooksiden min @Gresspesialisten.