top of page

Banedrift handler om mennesker

Vi tror på kraften i menneskene bak golfbanen.

Styret, daglig leder, greenkeeper, banemannskap og andre som er tilknyttet banedriften skal nå felles mål. Vi vet at når alle jobber planmessig og i samme retning, kommer de gode resultatene:

- Ressursene utnyttes beviselig på best mulig måte.

- Samhold og felles glede over resultater.

- Fornøyde spillere, ansatte og frivillige.

- Full kontroll på økonomien.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger for banedriften.

Hvilke mål skal nås? Når er jobben gjort? Hvordan utnytter vi ressursene best mulig? Hvordan sikrer vi at vi drifter innenfor myndighetskravene? Har vi riktig kompetanse i alle ledd? Hvordan kan vi ta i bruk effektiv, ny teknologi?

 

Gjennom kartlegginger, målinger og analyser totalvurderer vi anlegget og driften. Basert på funnene og klubbens ressurser setter vi opp realistiske planer for banedriften, eventuelt for ombygging.

Målet vårt: Bidra til å rigge menneskene bak golf-, fotball- og grøntanlegg for fremtiden.

bottom of page