top of page

Ønsker dere å heve kompetansen på green sports management (gress, vekstlag, sand, drenering / vann, gjødsel osv.)? Vi holder foredrag for golfklubber, offentlige virksomheter og bedrifter:

 

Nyanlegg

• anbefaling av vekstmasse til rotsone ved etablering

• anbefaling av gresstyper

• gjødsling

• vanning og drenering

• klipping / type gressklipper i henhold til ønsket resultat

• generelt vedlikehold

 

Eksisterende anlegg

• analyse av jordsmonn

• vanning og drenering

• typeanalyse av gress

• gjødselsplan

• jordforbedringsplan

• klippng/ gressklipper i henhold til ønsket resultat

• generelt vedlikehold

 

Reetablering av gressplen / anlegg

• analyse av vekstlag/rotsone

• valg av gresstyper

• ferdigplen eller så nytt gress?

• gjødselplan

• vanning og drenering

• generelt vedlikehold

 

Har dere andre ønsker om temaer? Ta kontakt med oss, så avtaler vi nærmere.

Foredrag

bottom of page