top of page

Vi tar prøver fra grøntanlegg og sandtak og får dem analysert ved ETL (European Turfgrass Laboratories) i Skottland. Prøvene gir svar på hvilke vekstmasser man har i anlegget, hvilken kvalitet og egenskaper de har og hvordan man kan optimalisere dem. De fleste vekstmasser har svakheter sammenlignet med det som er optimalt. Men ved hjelp av balansert vedlikehold og bruk av riktig gjødsel og stimulanter, kan man få det beste ut av den vekstmassen man har.

Før ombygging eller nybygging er det avgjørende for sluttresultatet å finne riktig kvalitet på vekstmassene. Kontakt oss for rådgivning.

Tilstandsrapport

bottom of page