top of page

Better Turf er et nyutviklet program som et «must» for alle som administrerer et grøntanlegg. Vi har brukt vår over 40 år lange erfaring fra bransjen til å utvikle dette unike programmet. Her er det tatt høyde for alle variabler, slik at styret, daglig leder og greenkeeper får den beste oversikten og arbeidsplan. Skissen under viser det som er

inkludert i Better Turf.

Ta kontakt for mer informasjon. Lanseres høsten 2024.

bottom of page