top of page

Better Turf er management systemet for alle som styrer og administrerer et grøntanlegg. Her blir det tatt høyde for alle variabler, slik at styret, daglig leder og Golf Course Manager kan ta velinformerte valg om driften - basert på fakta og data. Skissen under viser noe av det som blir

inkludert i Better Turf.

Ta kontakt for mer informasjon. Lanseres vinteren 2024/25.

bottom of page