top of page

• Konsulent for Ogna golfklubb 2021 – 2024

• Samarbeidspartner/konsulent for en rekke golfklubber på Vestlandet 2020 –

• Distributør av Indigrow Ltd kvalitetsgjødsel og stimulanter

   fra 2021

• Prosjektkonsulent Sandnes kommune

• Samarbeid med Komplett Utemiljø

• Et antall sandplener/-baner (offentlige

   friområder / idrettsbaner)

• Et antall sandplener i private hager og ved fritidseiendommer

• Design- og prosjektansvarlig for korthullsbanen ved

   Bærheim golfpark (2006 – 2007)

• Design- og prosjektansvarlig for Bærheim golfpark, 18 hull

   (2003 – 2005)

• Design- og prosjektansvarlig for Solum golf, Holmestrand,

   18 hull (2001 – 2003)

• Design- og byggeansvarlig for korthullsbanen Hvaler golfbane,

   6 hull (2003)

• Design- og byggeansvarlig for korthullsbanen ved Ogna golf

   (2002)

• Medvirkende i bygging samt byggeansvar for Stjernarøy golf, 6

   hull (2002)

• Design- og prosjektansvarlig for Kobbasteinen golfbane,

   Randøy, 6 hull (2000)

• Design- og prosjektkonsulent første del av utbygging av 

   Prekestolen golf 1999 – 2000 (6 hull)

• Design- og prosjektansvarlig for bygging av Karmøy golfbane

   Skudesnes 1988 – 1989 (9 hull)

• Byggeansvarlig for en rekke mindre ombyggings- og

   byggeprosjekter, blant annet ved Stavanger golfklubb, Bodø

   golfbane, Stjørdal golfklubb, Kvitfjell golf, Hvaler golfbane, 

   Solastranden golfbane, Randaberg golfklubb, Kolnes golfpark

   og Haugesund golfklubb

Noen av våre prosjekter

bottom of page