top of page

Gjødsel og stimulanter

Vi samarbeider med Indigrow Ltd., som leverer spesialisert gjødsel og stimulanter i tråd med norske krav. Dette er produkter vi selv har brukt i en årrekke og dermed kjenner godt.

Alle tiltak vi anbefaler er i tråd med myndighetenes pålegg om integrert plantevern (IPV) (link til NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi).

Kontakt oss for råd og veiledning, så kan vi sammen sette opp et gjødselprogram for ditt anlegg. 

bottom of page